Chào bạn đến với goodhomes.vn

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về việc sử dụng website, ứng dụng goodhomes.vn, dịch vụ bạn vào phần Liên Hệ. Tất cả các câu hỏi hoặc bình luận về website, ứng dụng goodhomes.vn hay dịch vụ sẽ được giải đáp bởi thành viên của goodhomes.vn.

XIN VUI LÒNG ĐỌC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY MỘT CÁCH CẨN TRỌNG TRƯỚC KHI SỬ DỤNG. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG RÀNG BUỘC CỦA ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI.

Chấp nhận các điều khoản

Thỏa thuận sau đây là một thỏa thuận ràng buộc pháp lý giữa Bạn(có thể là "Người cho thuê" hoặc "Người thuê" và Công ty TNHH Everydoy("Chúng tôi”). Thỏa thuận bao gồm các điều khoản dịch vụ mà bạn phải tuân thủ để có được quyền tiếp cận và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thay đổi nội dung điều khoản

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Điều khoản dịch vụ theo quyết định của mình và  thông báo cho bạn thông qua những văn bản được đăng tải trên trang chính thức của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm tìm hiểu bằng cách truy cập website www.goodhomes.vn.

Mô tả

Ứng dụng goodhomes.vn kết nối trực tiếp người cho thuê và người cần thuê với nhau. goodhomes.vn cung cấp những công cụ, tiện ích trực tuyến giúp cả người thuê và chủ cho thuê kết nối với nhau. Những tiện ích của goodhomes.vn sẽ được gọi chung là "Dịch vụ". Bạn hiểu và đồng ý rằng Dịch Vụ này sẽ bao gồm một số thông tin liên lạc của Ban quản trị goodhomes.vn qua các phương tiện như email, SMS, Website, ứng dụng goodhomes.vn... Các thông tin liên lạc này được coi là một phần không tách rời của Dịch vụ và Bạn sẽ không có khả năng từ chối nhận các thông tin này trừ khi Bạn chấm dứt việc sử dụng tài khoản của mình trên ứng dụng và/hoặc goodhomes.vn.

GOODHOMES.VN KHÔNG PHẢI LÀ ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO THUÊ, CŨNG KHÔNG PHẢI ĐƠN VỊ MÔI GIỚI TÌM NƠI THUÊ. CHÚNG TÔI CHỈ CUNG CẤP NHỮNG TIỆN ÍCH ĐỂ CÁC BÊN TÌM KIẾM VÀ KẾT NỐI VỚI NHAU.

Image

Trách nhiệm với tài khoản, mật khẩu được cấp

Bạn sẽ nhận được một mật khẩu và tài khoản sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký sử dụng Dịch Vụ. Bạn có trách nhiệm bảo mật mật khẩu và tài khoản và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra dưới việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn đồng ý (a) thông báo ngay cho chúng tôi về bất cứ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất cứ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, và (b) bảo đảm rằng Bạn luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do Bạn không tuân thủ quy định này.

Trách nhiệm cung cấp thông tin

Với tư cách là người sử dụng dịch vụ, Bạn phải cam kết:

 • (a) bạn có đủ tư cách pháp lý và tư cách pháp nhân khi sử dụng dịch vụ
 • (b) cung cấp các thông tin mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác về bản thân trong Hồ sơ cá nhân,
 • (c) duy trì và cập nhật kịp thời Hồ sơ cá nhân để bảo đảm rằng dữ liệu này là đầy đủ, trung thực và chính xác. Nếu Bạn cung cấp bất cứ thông tin nào không trung thực hoặc không chính xác, hoặc nếu goodhomes.vn có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó không trung thực hoặc không chính xác, goodhomes.vn có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Bạn; từ chối một phần hoặc toàn bộ việc sử dụng Dịch vụ tại thời điểm hiện tại hoặc trong tương lai.

Truy cập vào tài khoản

Bạn hiểu và chấp nhận rằng goodhomes.vn có quyền truy cập tài khoản riêng của Bạn trong các trường hợp sau:

 • (a) Được Bạn đồng ý nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
 • (b) Bạn yêu cầu
 • (c) Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng Bạn không có quyền yêu cầu truy cập tài khoản riêng của goodhomes.vn, tài khoản quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website.

Trách nhiệm về nội dung đăng tải

Bạn hiểu rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các Nội dung bạn tạo ra và đảm bảo quy định theo Quy chế hoạt động của goodhomes.vn. Chúng tôi có cơ chế kiểm tra và rà soát nội dụng để đảm bảo tính hợp pháp và chất lượng của Nội Dung đó. Tại các khu vực được phép đăng tải Nội dung, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và bạn phải chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của bạn với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại, tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Image

Hạn chế sử dụng

Không giới hạn các biện pháp khắc phục hậu quả khác, chúng tôi có thể chấm dứt sự tham gia của bạn, loại bỏ thông tin của bạn hoặc cảnh báo cộng đồng về hành động của bạn và từ chối cung cấp dịch vụ nếu:

 • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
 • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
 • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.
 • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
 • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
 • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
 • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
 • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website, ứng dụng goodhomes.vn, dịch vụ.
 • Chúng tôi có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin bạn cung cấp không trung thực hoặc không chính xác

Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

 • Hành động xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của goodhomes.vn.
 • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Giới hạn trách nhiệm

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

 • (a) việc bạn sử dụng dịch vụ và giao dịch trên website của chúng tôi là quyết định của bạn. Ngoại trừ các trường hợp phân xử được dựa trên các căn cứ lưu lại tại website của chúng tôi, bạn sẽ chịu toàn bộ các rủi ro phát sinh. Chúng tôi khước từ các bảo đảm về chất lượng cung cấp dịch vụ hoặc uy tín cá nhân của các bên tham gia.
 • (b) chúng tôi không có nghĩa vụ phải xử lý các khiếu nại liên quan đến chất lượng dịch vụ các bên cung cấp ngoài những giao dịch trên website của chúng tôi và từ chối tất cả các ràng buộc liên quan.
 • (c) chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với dịch vụ của bên thứ ba sử dụng thông tin của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho các bạn.
 • (d) chúng tôi không bảo đảm rằng (i) dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (ii) dịch vụ sẽ có thể truy cập được tại bất kỳ thời điểm nào hoặc tại từng thời điểm qua kênh mà bạn lựa chọn hoặc sử dụng. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo các sự cố được khắc phục kịp thời.
 • (e) chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn dịch vụ và có báo trước.

Bảo mật thông tin

Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và bạn không được chia sẻ thông tin Tài Khoản của bạn với bất kỳ ai và bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà bạn sử dụng.

Mã khuyến mãi

goodhomes.vn có thể tuỳ ý tạo ra các mã khuyến mãi để đổi điểm tín dụng Tài khoản, hoặc các tính năng hoặc lợi ích khác liên quan đến các Dịch vụ này và/hoặc các dịch vụ của một Nhà cung cấp Bên Thứ ba, tùy thuộc vào bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà goodhomes.vn thiết lập trên cơ sở từng mã khuyến mãi ("Mã khuyến mãi"). Bạn đồng ý rằng Mã khuyến mãi: (i) phải được sử dụng cho các đối tượng và mục đích dự định, theo cách phù hợp với pháp luật; (ii) không được sao chép, bán hoặc chuyển giao theo bất kỳ cách nào, hoặc cung cấp công khai(cho dù được đăng lên theo hình thức công khai hoặc bất kỳ hình thức nào khác), trừ khi được sự cho phép của goodhomes.vn; (iii) có thể bị goodhomes.vn vô hiệu hóa bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà goodhomes.vn không phải chịu trách nhiệm; (iv) chỉ có thể được sử dụng theo các điều khoản cụ thể mà goodhomes.vn thiết lập cho Mã khuyến mãi đó; (v) không có giá trị quy đổi thành tiền mặt; và (vi) có thể hết hạn trước khi bạn sử dụng. goodhomes.vn có quyền giữ lại hoặc khấu trừ các khoản tín dụng, các tính năng hoặc lợi ích khác thu được thông qua việc sử dụng các Mã khuyến mãi của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào khác trong trường hợp goodhomes.vn xác định được hoặc tin rằng việc sử dụng hoặc đổi thưởng Mã khuyến mãi có lỗi, gian lận, bất hợp pháp, hoặc vi phạm các điều khoản về Mã khuyến mãi được áp dụng hoặc các Điều khoản này.

Truy cập mạng và thiết bị

Bạn chịu trách nhiệm về việc truy cập mạng dữ liệu cần thiết để sử dụng các Dịch vụ. Mạng dữ liệu di động của bạn và mức phí nhắn tin và có thể áp dụng nếu bạn truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ từ một thiết bị không dây được kích hoạt và bạn phải chịu trách nhiệm về mức giá và phí này. Bạn chịu trách nhiệm thu thập và cập nhật phần cứng tương thích hoặc các thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng các Dịch vụ và Ứng dụng này và bất kỳ bản cập nhật nào. goodhomes.vn không đảm bảo rằng các Dịch vụ, hoặc bất kỳ phần nào trong đó, sẽ hoạt động trên bất kỳ phần cứng hoặc các thiết bị cụ thể nào. Ngoài ra, các Dịch vụ có thể bị trục trặc và chậm trễ vốn thường gặp trong việc sử dụng Internet và các phương tiện liên lạc điện tử.

Tin nhắn

Bằng cách tạo một Tài khoản, bạn đồng ý rằng các Dịch vụ có thể gửi cho bạn tin nhắn văn bản thông báo(SMS, email, ...) như một phần của hoạt động kinh doanh thông thường của việc sử dụng các Dịch vụ. Bạn có thể chọn không nhận tin nhắn văn bản(SMS, email, ...) từ goodhomes.vn bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email tới support@goodhomes.vn nêu rõ rằng bạn không còn muốn nhận các tin nhắn như vậy, cùng với số điện thoại của thiết bị di động nhận tin nhắn. Bạn công nhận rằng việc chọn không nhận các tin nhắn văn bản(SMS, email, ...) có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Thông báo

goodhomes.vn có thể đưa ra thông báo bằng phương thức thông báo chung về các Dịch vụ, gửi thư điện tử đến địa chỉ email trong Tài khoản của bạn, hoặc thông qua văn bản liên lạc được gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ được ghi trong Tài khoản của bạn. Bạn có thể thông báo cho goodhomes.vn bằng văn bản liên lạc đến địa chỉ của goodhomes.vn tại 132 Bến Vân Đồn, Phường 6, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Miễn trách nhiệm

Các dịch vụ được cung cấp "Nguyên trạng" và "Như sẵn có". goodhomes.vn khước từ mọi tuyên bố và bảo đảm, rõ ràng, ngụ ý hoặc theo luật định, không được nêu rõ trong những điều khoản này, bao gồm các bảo đảm về khả năng thương mại, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm pháp luật. Người ra, goodhomes.vn không đưa ra tuyên bố, bảo hành, bảo đảm về tính tin cậy, tính kịp thời, chất lượng, tính phù hợp hoặc sẵn có của các dịch vụ này, các dịch vụ được yêu cầu qua việc sử dụng dịch vụ này, hoặc các dịch vụ này sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.goodhomes.vn không đảm bảo chất lượng, tính phù hợp, an toàn hoặc năng lực của nhà cung cấp bên thứ ba. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về toàn bộ rủi ro phát sinh bên ngoài việc sử dụng các dịch vụ này và bất kỳ dịch vụ được yêu cần nào có liên quan, trong phạm vi tới đa pháp luật áp dụng cho phép.

Sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ hiện có trong các Dịch vụ của goodhomes.vn đều thuộc về goodhomes.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho goodhomes.vn sử dụng. Theo đó, tất cả các quyền lợi hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi nhận được sự đồng ý của goodhomes.vn, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, sửa đổi, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát dưới bất cứ hình thức nào các Dịch vụ goodhomes.vn cung cấp. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn các quyền tác giả, thương hiệu và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong các Dịch vụ của goodhomes.vn.Tất cả các yếu tố cấu thành nên Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp đều thuộc phạm vi sở hữu của chúng tôi. Việc sử dụng quyền sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để bạn sử dụng dịch vụ. Và do vậy, bạn không có quyền sử dụng Dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó. Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi ("Phản hồi") có liên quan tới goodhomes.vn và/hoặc dịch vụ của goodhomes.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các hình thức thanh toán khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

Điều  khoản chung

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Ứng dụng goodhomes.vn

Nếu bạn đã tải về Ứng dụng goodhomes.vn từ Apple App Store hoặc GooglePlay, các điều khoản sau đây sẽ được bổ sung và có hiệu lực:

Điều khoản này là thỏa thuận giữa Bạn và goodhomes.vn, và không phải với Apple hay Google. goodhomes.vn (không phải Apple hay Google) có trách nhiệm về Ứng dụng goodhomes.vn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng Apple hay Google không có nghĩa vụ phải cung cấp các dịch vụ hỗ trợ bạn trong sử dụng Ứng dụng goodhomes.vn;

Khi sử dụng Ứng dụng goodhomes.vn, bạn hiểu và chấp nhận nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn, (3) Ghi dữ liệu của Ứng dụng goodhomes.vn lên thẻ nhớ, (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này chỉ được chúng tôi thực hiện khi có sự đồng ý của bạn. Bạn hiểu và chấp nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

Ứng dụng goodhomes.vn được cài đặt trên thiết bị của bạn có chế độ hoạt động ngay cả khi thiết bị của bạn ở trong tình trạng mất kết nối Internet; goodhomes.vn không đảm bảo dữ liệu bạn đang xem trên Ứng dụng là dữ liệu mới nhất của hệ thống do đó bạn hiểu và đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi bạn cần truy cập dữ liệu mới nhất;

Bạn hiểu và chấp nhận rằng bạn phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị và / hoặc các thiết bị có cài đặt Ứng dụng goodhomes.vn trong tầm kiểm soát và an toàn; goodhomes.vn không chịu trách nhiệm khi dữ liệu của bạn bị đánh cắp hoặc lợi dụng do sự bất cẩn của bạn;

Bạn phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play của về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

Dịch vụ bên thứ ba

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc bạn sử dụng dịch vụ gia tăng của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và goodhomes.vn được qui định trong Hợp đồng dịch vụ; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng dịch vụ gia tăng do các Bên thứ ba cung cấp.