• Những kiểu bạn cùng phòng bạn có thể gặp

    Trong suốt thời gian ở trọ bạn sẽ gặp những người bạn thật thú vị. Người siêng học, hà tiện, có tính nghệ sĩ hay lười biếng… là những kiểu bạn cùng phòng bạn có thể gặp. Dù tốt đẹp, hay hơi xấu thì đó cũng là những kỉ niệm đẹp. Hãy cùng nhau chia sẻ nó tại bài…