• Phương pháp hiệu quả cho thuê nhà chung cư sau dịch

    Nhằm thu hút khách để cho thuê nhà chung cư sau dịch, tôi đã có áp dụng nhiều phương pháp như: đăng tin cho thuê lên mạng xã hội, các diễn đàn, dán bảng cho thuê, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè...để cải thiện tình trạng “ế ẩm” trong giai đoạn khó khăn. Song tất cả những cách…