• Cho thuê nhà thời 4.0: rủi ro tài chính hiện tại hay cơ hội dài lâu?

    Trước đây, thị trường cho thuê nhà tồn tại theo hình thức truyền thống, phổ thông. Đó là chủ nhà trọ phải tự tìm khách thuê thông qua các trung tâm môi giới, đăng báo, treo bảng cho thuê trước nhà,… Việc này gây tốn không ít thời gian của chủ cho thuê mà chưa chắc mang lại hiệu…