• Hướng dẫn đăng ký kinh doanh nhà cho thuê

    Hầu như các gia đình, cá nhân có nhà ở chưa sử dụng hoặc không sử dụng đều dùng để cho thuê vừa như hình thức bảo quản nhà, vừa kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, đa phần họ lại chưa có sự quan tâm đến các vấn đề pháp lý căn bản khi bắt đầu cho thuê nhất…