• Những nguyên tắc cần nhớ khi đặt cọc tiền thuê nhà

    Bạn là người có nhiều khả năng bị mất khoản đặt cọc tiền thuê nhà bởi đây là khoản tiền mà bên thuê phải nộp cho chủ nhà để đảm bảo việc thuê nhà. Tiền đặt cọc này còn liên quan mật thiết đến các điều khoản khác trong hợp đồng cũng như tránh nhiệm của bên thuê. Cho…