• ‘Dắt túi’ 3 yếu tố cần nhớ khi đầu tư cho thuê bất động sản

    Nhận thấy được sự quan trọng và cần thiết của hình thức cho thuê bất động sản, nhiều nhà kinh doanh đã mạnh dạn đầu tư lĩnh vực này. Có thể nói đây là loại hình kinh doanh mang lại lợi nhuận cao song để hoạt động này diễn ra thành công, các nhà kinh doanh cần ghi nhớ…