• Thị trường tiềm năng đến từ khách nước ngoài thuê căn hộ

    Hiện nay, các công ty, doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam càng ngày càng nhiều kéo theo sự phát triển của thị trường thuê căn hộ cho người nước ngoài thuê, dẫn đầu là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt tại một số khu vực có vị thế đắc địa. Do đó thị…