• Kinh nghiệm cho khách thuê nhà người nước ngoài

    Hiện nay, sự gia tăng khách nước ngoài tại Việt Nam khiến thị trường cho khách ngoại quốc thuê căn hộ trở nên năng động hơn, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng và hiệu suất sinh lời cao. Đây được đánh giá như là một kênh đầu tư hấp dẫn, hiệu quả kinh tế cao, mang lại nguồn…