• Thủ tục kê khai – nộp thuế thu nhập kinh doanh phòng trọ

    Theo luật kinh doanh năm 2015 quy định về kinh doanh dịch vụ, người chủ kinh doanh phòng trọ sẽ trả khoản thuế cho nhà nước là khoảng 10% doanh thu tiền thuê, nếu doanh thu tiền thuê nhà > 100 triệu VNĐ/năm. Với một khoản thuế như vậy, nhưng theo một số khảo sát thực hiện tại khu…