• Cách tra cứu mã số thuế cá nhân dành cho chủ cho thuê

    Hiện nay, để kinh doanh nhà trọ, phòng trọ hoặc căn hộ thì các chủ cho thuê cần có số Đăng ký kinh doanh (trong trường hợp thành lập doanh nghiệp) hoặc Mã số thuế cá nhân trong trường hợp kinh doanh đơn lẻ. Đó cũng là điều giúp các ứng dụng cho thuê hoặc công ty môi giới…