• 5 cách marketing bất động sản hiệu quả thời 4.0

    Là chủ 40 căn phòng trọ, việc tìm phương pháp marketing phù hợp trong thời đại 4.0 là một thử thách rất lớn đối với bản thân tôi. Có những lúc tôi rơi vào trạng thái trống rỗng không biết phải bắt đầu từ đâu. Phải nói rằng, việc tìm kiếm khách hàng để lấp đầy 40 căn phòng…