• Cảm giác cô đơn khi xa nhà của những người làm xa

    Cảm giác cô đơn khi xa nhà không phải là thứ hay vật gì đó có thể đong đếm được ít hay nhiều, sâu hay cạn mà nó đơn thuần là sự trống rỗng, là sự khao khát được trở về quê hương, về với ba mẹ của mình. “Bệnh nhớ nhà” là tình cảm xuất phát từ tận…