• Nhà trọ và niềm vui khi sống tự lập

    Khi bắt đầu bước vào cuộc sống ở trọ, bạn sẽ được nghe những người xung quanh cảnh báo về rất nhiều thứ. Ví dụ như trình trạng trộm cắp, hàng xóm phức tạp, bạn cùng phòng xấu tính, chủ trọ khó khăn,... Tuy nhiên, cũng tồn tại rất nhiều những niềm vui khi ở nhà trọ.  Trải nghiệm…