• Đi thuê phòng/căn hộ có cần chú ý xem phong thủy?

    Khác với quan niệm “mê tín dị đoan” mà nhiều người thường gán cho Phong thủy, đây chính là một học thuyết tồn tại từ lâu đời chuyên nghiên cứu về ảnh hưởng của địa lý, hướng khí, hướng gió, mạch nước đến đời sống, tài vận của con người (theo tiếng Hán: Phong có nghĩa là Gió; Thủy…