• Thị trường cho thuê căn hộ dịch vụ nhiều triển vọng phục hồi

    Căn hộ dịch vụ nổi lên từ 5-7 năm trở lại đây. Tuy nhiên từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, nhiều chủ nhà chia sẻ, giá thuê giảm từ 30-50%, và chủ nhà cũng phải chật vật để tìm được khách thuê. Tuy nhiên nhiều chuyên gia dự đoán thị trường căn hộ dịch vụ, căn hộ studio vẫn…