• Mức lương ảnh hưởng thế nào đến việc tìm nhà cho thuê?

    Theo báo cáo từ năm 2016 của EIU (The Economist Intelligence Unit - Cơ quan đặc vụ kinh tế), Sài Gòn là thành phố đắt đỏ thứ 81 trong tổng số 133 thành phố trên khắp thế giới. Vậy nếu đang sống và làm việc tại đây, bạn cần có thu nhập bao nhiêu mỗi tháng thì mới đủ?…