• Hợp đồng thuê nhà năm 2020 cần những nội dung gì?

    Để tránh những tranh chấp pháp lý có thể phát sinh giữa người cho thuê và người thuê nhà cửa, điều kiện quan trọng đầu tiên bắt buộc phải có chính là soạn thảo hợp đồng thuê nhà với những nội dung cụ thể, hợp pháp với những quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của hai bên.…