Những nơi thuê hấp dẫn tại quận Đống Đa, Hà Nội tháng 12/2020