Nơi thuê hot quận Hai Bà Trưng, Hà Nội không nên bỏ lỡ tháng 12/2020