Vị trí đang tuyển dụng

NHÂN VIÊN CONTENT MARKETING

 • Chuyên viên content marketing
 • Lương: 7 - 10 triệu
 • Ngày hết hạn: 31/01/2021

Chuyên viên hỗ trợ/chăm sóc khách hàng

 • Chuyên viên hỗ trợ
 • Lương: 6 triệu
 • Ngày hết hạn: 30/11/2020

Nhân Viên Digital Marketing quản lý quảng cáo

 • Nhân viên
 • Lương: 7 triệu - 9 triệu
 • Ngày hết hạn: 31/10/2020

Nhân viên quản trị website và SEO

 • Nhân viên
 • Lương: 6 triệu - 10 triệu
 • Ngày hết hạn: 01/06/2020

Trưởng nhóm marketing

 • Trưởng nhóm
 • Lương: Cạnh tranh.
 • Ngày hết hạn: 29/02/2020

Nhân viên hỗ trợ khách hàng

 • Nhân viên
 • Lương: 6 – 7 triệu
 • Ngày hết hạn: 31/08/2020
© 2021 All Rights Reserved.